Bilgi İşaret Levhaları

KULLANIM AMACI: Bilgi işaretleri, yolu kullanıcılarına, yol ve çevresi ile yol güzergahında bulunan yerleşme birimleri ve yolculuk sırasında gerekebilecek diğer yardımcı hizmetler hakkında bilgi aktarırlar.

ÜRETİM ÖLÇÜLERİ: Bu işaretler standart işaretler ve değişken boyutlu işaretler olarak iki grupta üretilir.Standart işaretler kare veya dikdörtgen şeklindedir. Değişken boyutlu işaretler ise,aslında çok farklı mesajlar verebilen, boyutları yolun genişliğine, proje veya işletme hızına ve verilecek mesaj sayısına bağlı olarak harf yüksekliği ve genişliği değişken olup, figür, sembol ve yol numaralarına ve tüm yazı ve sembollerin levha üzerindeki yerleştiriliş biçimine bağlı olarak ebatları değişen işaret levhalarıdır.

KULLANIM YERLERİ: Öncelik, hizmet noktaları, yönlendirme, mesafe bildirimi, coğrafi bilgileri, yerleşim yerleri ve sınırlarını gösterecek noktalarda kullanılır.

STANDARDI: Karayolları Genel Müdürlüğü ve uluslar arası yol standartlarına uygun üretilmektedir.                                  
Önceki Sayfa